Diensten

Born |+| van der Graaf kan uw volledige administratie verzorgen of een deel daarvan. In principe is alles mogelijk, van de spreekwoordelijke schoenendoos tot de belastingaangifte. Van inkoopfactuur tot een leesbare resultatenrekening, van verkoopfactuur tot het volledig verzorgen van uw jaarwerk en jaarrekening. Onze werkzaamheden kunnen ook een tijdelijk karakter hebben, bijvoorbeeld door ziekte of achterstand. Een situatie waar wij desgewenst bij u op locatie, of bij ons aan kantoor uw volledige administratie (of een deel daarvan) gaan verzorgen.

Financiële administratie

Wij verzorgen uw administratie in geautomatiseerde systemen. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar een online applicatie. Waarbij u de mogelijkheid heeft om real time mee te kijken in de financiële verslaggeving van uw bedrijf. Als kantoor streven wij naar papierloos werken. Dat wil zo veel zeggen dat u de facturen zelf in het pakket kunt “laden”. Dit voorkomt losse bonnetjes en alle facturen staan voor een ieder op een vindbare plek. Op administratief gebied zijn er veel aanbieders van goede software. Voor onze klanten geven wij de voorkeur aan een drietal pakketten: Snelstart, Exact en MoneyBird

Belastingadvies

Wij streven hierbij naar een pro actieve advisering. Uw fiscale positie wordt door ons nauwlettend in de gaten gehouden. Het doel is altijd om kansen op belastinggebied te benutten. Regelmatig worden we hierin getraind door Fiscount. Onze overkoepelende organisatie zorgt dat wij up to date blijven met de laatste wijzigingen op fiscaal gebied.

Wij verzorgen o.a.

  • Belastingadvisering
  • Belastingaangiftes; inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting, dividendbelasting, successieaangifte e.d.
  • Onderhandelingen met de belastingdienst en het voeren van fiscale procedures
  • Het verzorgen van financiële en fiscale planning
  • Het begeleiden van herstructureringen

MKB Advies

Door inzicht in uw resultaat, door kennis van uw branche en het regelmatige contact met u als ondernemer kan Born |+| van der Graaf u op ieder moment van advies voorzien. Dit kan zich bijvoorbeeld vertalen in het maken van een plan van aanpak, het opstellen van een meerjarenplanning, budgettering etc. Waarbij de mogelijkheden en onmogelijkheden met u worden besproken. Het advies kan op financieel gebied liggen, maar bijvoorbeeld ook op het organisatorische of zelfs menselijke vlak.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? De koffie staat klaar, u bent van harte welkom!

Samenstellen Jaarrekening

Niet omdat het moet maar omdat het er toe doet is ons motto hierin. Ieder bedrijf heeft een goede boekhouding nodig waaruit blijkt wat er verdient wordt in een bepaald jaar en welke belastingdruk dit geeft. In veel gevallen moet dit vertaald worden naar een jaarrekening. Wij zorgen voor een leesbare jaarrekening welke aan alle eisen voldoet. Een goed instrument voor u als ondernemer en voor een derde als mogelijke onderbouwing.

Tussentijdse rapportage

Met een vooraf vastgestelde frequentie houden we u op de hoogte van de financiële gang van zaken binnen uw bedrijf. Belangrijk voor u, zodat u tijdig kunt sturen. Wij richten uw administratie zo in dat wij de spreekwoordelijke stuurtjes activeren. Anders gezegd wat gebeurt er binnen het rendement wanneer ik zakelijk een andere richting kies. Meten is weten!

Ondernemersplan en prognose

Naast het verzorgen van een jaarrekeningen en aangifte inkomsten/vennootschapsbelasting verzorgen wij voor u desgewenst ook de budgettering. Want laten we eerlijk zijn. Spiegelen met een voorgaand jaar is goed, maar spiegelen met wat je wilt bereiken is veel meer waard.

Voor financiering is dit veelal ook een must. Uw doelstelling omzetten in een prognose. Op die manier kunnen u dan tussentijds laten zien waar u staat en kan u vervolgens de juiste afslag nemen in uw bedrijfsvoering. Alles ten gunste van een voor u acceptabel resultaat.

Bedrijf starten

U wilt een eigen bedrijf starten? Goed idee! Wij helpen u graag op weg.

Wij verzorgen o.a.

  • Ondernemersplan en begroting
  • Inschrijving Kamer van Koophandel
  • Aanmelding bij Belastingdienst
  • Financieringsaanvraag

Op welke gebieden wij actief zijn?